کارهای مکانیکی

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

انرژی و قدرت

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

پالایشگاه نفت

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

Material Engineering

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

Alternative Energy

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

Agricultural Process

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان

دریافت جزئیات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.