با ما در ارتباط باشید

جهت کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید به آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، کمربندی خمینی شهر به سمت نجف آباد، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مجتمع تجاری سازی فناوری، کارگاه شماره 8 مراجعه کنید.

کدپستی: 82899-84156

تلفن : 33932342-031

همراه : 09132113488

ایمیل شرکت: abnussetabr-co@istt.ir